Større båt? Da trenger du kanskje fritidsskippersertifikat

Dersom du ønsker å føre et fartøy som er mellom 15 og 24 meter langt i kystfart, er du nødt til å har sertifikat som fritidsskipper. Det er større krav til å bli fritidsskipper enn det er til en båtfører som bare skal føre fartøy under 15 meter. Du må ha fylt 18 år, og du må ha bestått eksamen på et testsenter som har fått godkjenning for dette fra Sjøfartsdirektoratet. I tillegg må du ha en gyldig legeerklæring som bekrefter at du er sunn og frisk. Viktigst av alt er at du må dokumentere og få godkjent fartstid for å få utstedt et slikt sertifikat. Det er noen unntak for dette, som for eksempel søkere som har sertifikat som tilfredsstiller konvensjon STCW, eller har en eksamen som også dekker vedlegg A-II (dette gjelder imidlertid et beskjedent mindretall av de som ønsker sertifisering som fritidsskipper).

Kurset du tar for å forberede deg på eksamen skal ha både teoretisk og praktisk innhold. Det må være på minst 120 timer med undervisning, med åtte spesifikke moduler

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

som må tas etter hverandre. For hver modul er det en egen eksamen, som kan være teoretisk, praktisk, eller en kombinasjon av de to. Emnene som gjennomgås i dette kurset er navigasjon og hjelpemidler for navigasjon (i teori og praksis), sjøveiregler, sjøvett og brovakthold, skipslære og sikkerhet, teknologi, motorlære, og til slutt fartøyshåndtering, det vil si hvordan man styrer båten under ulike forhold.

Legeerklæringen du leverer går ikke bare på din allmenne helsetilstand, men også spesifikt på viktige elementer som hørsel, syn og fargesyn. Dersom du har dårlig syn eller hørsel er du ikke egnet som skipper på en stor båt. Erklæringen kan heller ikke være mer enn ett år gammel.

For å dokumentere og få godkjent fartstid må du ha eid og regelmessig brukt et fartøy mellom 8 og 15 meter i 3 år, og du må få det skriftlig fra noen andre – det holder ikke med egenerklæring.