Hei, og velkommen til disse sidene om alt som har med fritidsbåter, sertifikater og skipsfart å gjøre. Her får du mye av den informasjonen du ellers må lese deg gjennom tunge forskrifter eller byråkratiske forordninger fra Sjøfartsdirektoratet for å forstå, alt presentert på absolutt enklest måte.

Norge er og har alltid vært en kystnasjon og en sjøfartsnasjon, med en stolt arv fra vikingene, hvalfangsten, polarutforskerne, krigsseilerne, og fremfor alt de hundretusenvis av dyktige sjøfolk og entusiastiske båtfolk vi har hatt her i landet. Agnar Mykle skrev i sin tid om sunnmøringene at de var folket som aldri hadde gått på land, og det er bare en liten overdrivelse å bruke denne betegnelsen på Norges befolkning som helhet. Selv afjord-984130_960_720rkeologiske funn viser at de første nordmenn holdt seg til kysten, til fjordene, og til øyene rundt omkring, mens samene fikk dominere på fjell og vidde og mer eller mindre ha de ikke-kystnære områdene for seg selv i lang tid.

Å fortsette å være en slik nasjon som hører hjemme til sjøs krever imidlertid både en videreføring og en oppdatering av relevant kompetanse, justert for dagens krav til sikkerhet og miljøbevissthet. Derfor har det blitt et økende søkelys på opplæring og kompetansevurdering de siste årene, delvis også fordi Norge har ligget litt bak andre europeiske land på disse feltene. Dessverre er det også slik at mange som jobber på skip i våre dager må ha den rette opplæringen når det gjelder sikkerhet og foranstaltninger mot terrorister, pirater og kriminelle. Alt i alt er det mange nye krav, og du finner de fleste av dem diskutert på disse sidene.