ICC – internasjonalt båtførerbevis

ICC, det internasjonale båtførerbeviset, er et forsøk på å innføre en felles standard for sertifikater for førere av fritidsbåter. ICC står for International Certificate of Competence.

Avtalen som regulerer ICC ble godkjent av norske myndigheter i 2011, og det innebærer at norske båtførere kan søke om å få utstedt et internasjonal båtførerbevis. Hovedpoenget med dette er å legge til rette for at nordmenn skal få leie båt i andre land, og dokumentere at de er kvalifiserte til å føre fritidsbåter. I dag har det jo blitt ganske så populært å dra på ferie til fjerne kyster og prøve seg med båt i for eksempel Middelhavet eller Den engelske kanal. Av sikkerhet- og andre henoslo-1091011_960_720syn har det derfor også blitt stadig flere regler for leie av båt og for den saks skyld regler for simpelthen å legge til kai forskjellige steder i Europa. Derfor blir alt mye enklere med ordningen ICC. Noe av bakgrunnen som forvirrer det norske båtfolket er at reglene for fritidsbåter er til dels ganske mye strengere i andre land enn det har vært i Norge (nordmenn er jo vant til at det meste er strengere i vårt eget land).

Det er etter hvert ganske mange land som er med i denne ordningen, de mest sentrale for norske båtførere er kanskje Tyskland, Nederland og Storbritannia. Men det er også mange andre land, inkludert land uten kyst som Østerrike, Ungarn, Serbia, Hviterussland, Tsjekkia, Luxembourg, Slovakia og Sveits. I tillegg er blant andre ferielandene Bulgaria og Kroatia og andre øst-europeiske land som Romania med på ordningen. Finland, som også er populært blant noen båtførere, er også med i denne ordningen, men ikke Sverige og Danmark. For å være helt sikker på at ICC er tilstrekkelig til å leie båt i det landet du ønsker å reise til, bør du imidlertid ta konkret kontakt med et utleiefirma.

Kravene for å få utstedt ICC er ikke så store, forutsatt at man allerede har bestått Båtførerprøven. Hovedsaken er at man har bestått praktisk utsjekk, og dernest at man må fylle ut en egenerklæring om helse.