Hvem kan arrangere kurs for fritidsskippere?

Det er viktig å merke seg at det har kommet helt nye regler for kurs som leder frem mot utstedelse av sertifikat som fritidsskipper. Disse nye reglene trådte i kraft 1. mai 2015, og alle de gamle reglene og praksisene ble dermed satt til side. Endringene er betydelige både når det gjelder “vanlig” fritidsskipper og når det gjelder fritidskipper med såkalt DSLA/Worldwide eller utvidet fartsområde.

Frem til utgangen av 2015 eksisterte det en overgangsordning hvor man fortsatt kunne benytte seg i hvert fall delvis av de gamle læreplanene, men dette alternativet har nå falt bort for godt. Formålet med et slikt unntak var simpelthen å få gjennomført kurs som allerede var i gang uten unødvendig belastning for elevene, skolene og kurssentrene. Nå er det imidlertid bare den etter hvert famøse lTall_ship_Christian_Radich_under_sailæreplanen av 15. april 2015, med sine til dels radikale endringer, som gjelder. Resultatet er at alle som har drevet med utdanning av fritidsskippere, og har hatt godkjenning for det, må søke på nytt og få ny godkjenning som en del av det Sjøfartsdirektoratet omtaler som kvalitetssikring.

For å finne ut hvilke krav som egentlig stilles for å få den nye godkjenningen, er det viktig å få tak i direktoratets rundskriv RSV 05-2015, og sette seg godt inn i alle de mange kriteriene som myndighetene på området anser for å være sentrale. Deretter kan man sende en nøye gjennomtenkt og dokumentert søknad på e-post til direktoratet. I tillegg til å søke om å få arrangere det vanlige kurset for de som ønsker å bli skippere for fritidsbåter over 15 meter, bør man også kunne tilby praktisk utsjekk. Får man disse godkjent, kan man også ta neste steg og søke godkjenning som kurstilbyer for DSLA. DSLA dreier seg om å få godkjenning for å føre slike båter overalt, på åpent hav såvel som i kystnære strøk.