Ferdighetssertifikat – sjømann med sikringsplikt

På grunn av den økende terrorfaren rundt om i verden antar man også at skip og båter til tider vil være aktuelle terrormål for voldelige og militante organisasjoner. Det har tvunget frem nye endringer i STCW-konvensjonen, og nye krav til den som er sjømann på et skip som i følge de nye reglene skal ha en beredskapsplan for sikkerhet og terror.

Det er både krav til alle sjømenn som skal jobbe på slike skip, og egne og mer utførlige krav for de som skal ha et spesielt ansvar for sikring på skip og oljeplattformer. Reglene trådte i kraft i 2014, og overgangsperioden er nå over. Det betyr at alle som dette gjelder for må kunne fremvise ferdighetssertifikat som tilfredsstiller kravene i forskriften.

Når det gjelder det spesielle sertifikatet som har med sikringsansvar å gjøre, vil dette ikke bare berøre et ganske beskjedent antall sjøfolk per skip eller plattform som faktisk har et spesifikt ansvar, for eksempel vakttjeneste. Nei, det er faktiskMV_Flying_Poseidon_(1982)_and_Bodrum_Lines_Kometas_at_Rhodes_with_MV_Costa_Fortuna_11am_5-8-2011 slik at de aller fleste som jobber på de aktuelle skipene og installasjonene må ha dette sertifikatet. Det betyr at man må gjennomgå et kurs i sikringsbevissthet som oppfyller kravene i den såkalte paragraf 63.

I stor grad handler denne opplæringen om å lære seg å identifisere og håndtere eventuelle trusler mot et skips sikkerhet, og særlig hvordan man rapporterer og responderer dersom noe skulle inntreffe. Det er selvfølgelig også viktig at hver enkelt sjømann forstår sin rolle i forhold til eventuelle sikkerhetssituasjoner og vet hvordan de skal agere i en gitt kontekst.

Terror og sjørøveri er dessverre trusler mot sjøfarten også i det 21. århundre, og den lave bemanningen på mange større skip har gjort dem til attraktive mål for voldsmenn og banditter som søker oppmerksomhet eller løsepenger. Som sjømann er det avgjørende å være forberedt på enhver situasjon som kan oppstå i fart.