Båtførerbevis – utstedes av Norsk Test

Det er Norsk Test som har ansvaret for å utstede båtførerbevis og føre Båtførerregister her i landet, et ansvar de har blitt pålagt av selveste Sjøfartsdirektoratet. Dersom man skal ha førerbevis for en båt til fritidsbruk som er inntil 15 meter lang, skal man få det utstedt av Norsk Test. Det internasjonale båtførerbeviset utstedes også av Norsk Test i Norge. I 2007 ble det innført et nytt førerbevis for båt som ligner på et bankkort og har bilde av innehaveren. Det kom også mindre endringer i formatet på kortet i 2013.

Dersom du har en båt som er lenger enn 8 meter, eller har en motor som yter mer enn 25 hestekrefter, er du i henhold til forskriften nødt til å ha båtførerbevis. Det er Regjeringen som har bestemt dette, og bestemmelsen gjelder fra 2010. Hvis du er født før 1980, og dermed var minst 30 år i 2010, har du imidlertid unntak fr1024px-Svolvaer,_Lofoten,_Norwaya denne regelen. Det er også andre regler som gjelder for båter over 15 meter, og disse administreres direkte av Sjøfartsdirektoratet.

Per i dag er prisen på teoriprøve pluss førerbevis snaue 700 kroner, pluss ytterligere 400 dersom du stryker første gang eller mister førerbeviset ditt.

Nå går det også an å teste kunnskapene sine uten å faktisk gå opp til båtførerprøven, ved å ta en slags “tentamen” som kalles for Kvikksjekk. Det gjør du ved å kjøpe en kode på et testsenter og logge inn på Norsk Test sine sider. I tillegg er det også fullt mulig å ta den sertifiserende testen på nettet dersom man ønsker det. Det meste er lagt opp for å optimalisere brukervennligheten i denne nye ordningen. Det eneste kravet som stilles er egentlig at man har både Java og Flash (to typer programvare) installert i nettleseren. Da kan man både øve seg og ta den virkelige testen når tiden kommer.